Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Dodávka popelových nádob 110 l“

„Dodávka popelových nádob 110 l“


V Petřvaldě dne 12.1.2015

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka popelových nádob 110 l“.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:

Dodávka popelových nádob 110 l

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 200 ks 110 l pozinkovaných popelových nádob typu 1008 o tloušťce plechu 0,8 mm.

Místo dodání: Šenovská 1, 735 41 Petřvald, v pracovních dnech od 7:00 – 12:00 hodin a zároveň po předchozí telefonické domluvě, neboť na určeném místě se nikdo nezdržuje.

Termín dodání: do 31.1.2015

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky Střediska údržby města Petřvald.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Zálohy nejsou přípustné.
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.1.2015 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka popelových nádob 110 l“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha: Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF
 

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:727
TÝDEN:5622
CELKEM:2512377