Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“

„Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“


V Petřvaldě dne 23.10.2014

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:30 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou uchazečům vráceny.

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce, doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na korespondenční adresu zadavatele: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Obálka bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Scan podepsaného úplného znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny ve formátu DOCX (MS Wordl)
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci ve formátu PDF

Městský úřad