Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 397
TÝDEN: 1070
CELKEM: 1735757

Obsah

Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.


V Petřvaldě dne 28.8.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provádění vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald se sídlem Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky. .

Název veřejné zakázky:
Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.

Stručný popis zakázky:
1.Údržba a opravy rozvodů vody (SV, TUV, kanalizace), plynu a tepla na majetku Města Petřvald dle potřeb a požadavků zadavatele (subdodávkami možno řešit jen 10 % celkového objemu prací).
2.Zajištění revizí, dokumentace a měření souvisejících s předmětem zakázky (subdodávkami možno řešit jen 30 % celkového objemu prací).
3.Dodávky a montáž zařizovacích předmětů souvisejících s údržbou a opravami dle bodu 1..
4.Další potřebné práce a materiál .

Místo plnění zakázky: Město Petřvald

Kritéria pro hodnocení nabídky(v sestupném pořadí podle významu):
1.Kvalita a úroveň nabízeného plnění
2.Dodací lhůty (rychlost nástupu po ohlášení havárie, běžné opravy apod.), záruční a pozáruční servis
3.Nabídková cena v členění:
  3.1. ceník prací a materiálu k bodu 1. bez DPH
  3.2. ceník prací k bodu 2. bez DPH
  3.3. ceník předmětů k bodu 3 bez DPH

Ceny musí být uvedeny jako fixní na dobu 1 roku. Poté možnost navýšení cen o prokazatelnou inflaci.

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- Technické kvalifikační předpoklady formou seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí dle §56 odst.2 písm.a) zákona č.137/2006 Sb. v platném znění

Součástí této výzvy je návrh Smlouvy o dílo ke stažení zde.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Termín provádění zakázky: od 1.10.2012 (max.do 1.10.2016).
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 14.9.2012 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald“.