Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí“

„Modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí“


V Petřvaldě dne 12.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace knihovny“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“


Stručný popis zakázky:
Dodávka 250 ks židlí pro velký sál kulturního domu v Petřvaldě.
Typ židlí:
- vhodné do společenských, často užívaných prostor
- kombinace světlého dřeva a čalounění tmavší barvy
- bez područek
- vysoké opěradlo

Místo plnění zakázky: budova Kulturního domu Petřvald na ul. Kulturní čp.26

Termín plnění zakázky: dodávka : duben – květen 2013

Předpokládaná cena: 200 tis. Kč včetně DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena (včetně dopravy) a vhodnost nabízeného produktu pro dané účely.

Další podmínky zadavatele: Nabídka bude obsahovat parametry a typové označení nabízené židle se vzorkem potahové látky a fotografické vyobrazení,

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 4.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad