Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Zasedání Zastupitelstva města Petřvald, Kulturní dům 20.10.2021 od 16:00 hodin.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.  

Zasedání Zastupitelstva města Petřvald

Kdy: 20. 10. 2021 16:00

Kde: Kulturní dům

Znak Města Petřvald

23. Zasedání Zastupitelstva města Petřvald se bude konat v Kulturním domě dne 20.10.2021 od 16:00 hodin.

Typ akce: ostatní (akce pro celou rodinu)

PROGRAM:
1)Kontrola usnesení

2)Rozpočtové opatření

3)Pozemky
 3.1. Prodej pozemků parc. č. 3791, parc. č. 5444/1, parc. č. 644/22 a parc. č. 1250/3, vše k. ú. Petřvald u Karviné
 3.2. Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 4955/114 a parc. č. 4955/123, vše v k. ú. Petřvald u Karviné
 3.3. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 953 v k. ú. Petřvald u Karviné

4)Obecně závazná vyhláška města Petřvald č. 3/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Petřvald

5)Obecně závazná vyhláška města Petřvald o místním poplatku ze psů č. 4/2021

6)Různé

7) Informace

8) Diskuze
 

Další informace

Adresa místa konání

Kulturní dům, Petřvald

Organizátor

Město Petřvald
Datum vložení: 13. 10. 2021 20:21
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2021 20:24