Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Rozpočty a závěrečné účty - archív

 

 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2019
 

 

Průběh čerpání rozpočtu 

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - červenec 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2019 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2019
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2019  

 

Změny rozpočtu města Petřvaldu 

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 Rozpočtové opatření č. 16/2019
Rozpočtové opatření č. 17/2019 Rozpočtové opatření č. 18/2019

 


 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2018
 


Průběh čerpání rozpočtu
 

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2018 Výkazu o čerpání rozpočtu - červenec 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2018 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2018
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2018  

 

Změny rozpočtu města Petřvaldu
 

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018 Rozpočtové opatření č. 14/2018
Rozpočtové opatření č. 15/2018 Rozpočtové opatření č. 16/2018
Rozpočtové opatření č. 17/2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018


 


 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2017

 

 

 

 

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden - únor 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - červenec 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2017 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2017
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2017  

Změny rozpočtu města Petřvaldu 
 

Rozpočtové opatření č. 1/17 Rozpočtové opatření č. 2/17
Rozpočtové opatření č. 3/17 Rozpočtové opatření č. 4/17
Rozpočtové opatření č. 5/17 Rozpočtové opatření č. 6/17
Rozpočtové opatření č. 7/17 Rozpočtové opatření č. 8/17
Rozpočtové opatření č. 9/17 Rozpočtové opatření č. 10/17
Rozpočtové opatření č. 11/17 Rozpočtové opatření č. 12/17
Rozpočtové opatření č. 13/17 Rozpočtové opatření č. 14/17

 

 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2016

 

 

 

Výkaz o čerpání rozpočtu - leden 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - únor 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - březen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - duben 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - květen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - červen 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - srpen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - září 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - říjen 2016 Výkaz o čerpání rozpočtu - listopad 2016
Výkaz o čerpání rozpočtu - prosinec 2016

 


 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2015

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2015, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2014 a predikce daňových příjmů na rok 2015.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 97 989 095 Kč, ve výdajové části v objemu 115 746 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky ze sociálního fondu, z fondu rezerv a rozvoje a z poskytnutého úvěru.

Závěrečný účet za rok 2015 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2015 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2015 ve formátu PDF
 

Průběh čerpání rozpočtu

Leden Únor Březen Duben Květen
Červen - Srpen Září Říjen
Listopad Prosinec       


 

Rozpočet města Petřvaldu rok 2014

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2014, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2013 a predikce daňových příjmů na rok 2014.
Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 83 032 300 Kč, ve výdajové části v objemu 86 110 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

Závěrečný účet za rok 2014 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2014 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2014 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2015 - 2024 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2016 - 2025 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2013

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2013 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2013, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2012 a predikce daňových příjmů na rok 2013.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 79 635 000 Kč, ve výdajové části v objemu 80 830 000 Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2013 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2013 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2013 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2014 - 2015 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2012

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok 2012.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 71 450 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 418 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2012 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2012 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2012 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2011

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2011 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2011, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 245/2010 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2010 a predikce na rok 2011. Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako přebytkový. V příjmové části je sestaven v objemu 71 047 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 70 831 tis. Kč.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2011 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2011 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2011 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2010

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2010 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2010. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2010, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 276/2009 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2009 a predikce na rok 2010. Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 060 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 72 585 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2010 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2010 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2010 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2011 - 2024 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2011 - 2024 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2009

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2009 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2009. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2009, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 316/2008 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z odhadu daňových příjmů obcí na rok 2009.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 70 457 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 75 202 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a prostředky, získané odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2009 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2009 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2009 ve formátu PDF

Rozpočtový výhled města Petřvaldu na rok 2010 - 2011 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2008

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2008 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2008. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2008, z vládního návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 232/2007 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2008, stanoveného Ministerstvem financí ČR.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu 67 486 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 71 015 tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje prostředky, získané odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2008 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2008 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2008 ve formátu PDF
 

 


Rozpočet města Petřvaldu rok 2007

Rozpočet Města Petřvald na rok 2007 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní, s vyhláškou č. 426/2006 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2007. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu Města Petřvald na rok 2007, údajů z rozpisu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a z propočtu daňových příjmů obcí na rok 2007, stanoveného Ministerstvem financí ČR.
Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný (deficitní). V příjmové části je sestaven v objemu 61 537 tis. Kč, ve výdajové části v objemu 73 081 tis. Kč. Deficit je kryt převodem prostředků z účelových fondů (fond rezerv a rozvoje a sociální fond) a finančními prostředky, získanými odprodejem podílových listů.

Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2007 ve formátu PDF

Úplné znění rozpočtu na rok 2007 ve formátu PDF

Rozpis rozpočtu Města Petřvald na rok 2007 ve formátu PDF
 

Pro čtení dokumentů ve formátu PDF je nutné nainstalovat sw Adobe Reader

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:397
TÝDEN:3486
CELKEM:2510241