Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Kulturní dům

 

Zásady pronájmu kulturního domu Petřvald

Stav k 18.1.2023

Zásadami pronájmu kulturního domu Petřvald, se upravuje postup při sjednávání krátkodobých nájmů prostor kulturního domu Petřvald, kdy účelem nájmu je pořádání veřejnosti přístupných či soukromých akcí v kulturním domě nájemcem.

I. Postup při sjednání nájmu

 1. Krátkodobý nájem vzniká na základě rezervačního formuláře, který  je oprávněn provést pověřený správce KD a následného podpisu závazné objednávky (příloha č.1., příloha č. 2.).
 2. Město Petřvald si vyhrazuje neakceptovat objednávku bez udání důvodu.
 3. Město Petřvald nepronajímá předmětné prostory za účelem pořádání předváděcích a prodejních akcí ( usnesení rady města č. 34/141 bod u), ze dne 7.3.2013).

II. Ceník služeb a nájemného

1) Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

 1.  Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a sportovní akce pro veřejnost
 2. Kategorie B: plesy  
 3. Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny apod.)
 4. Kategorie D: taneční zábavy, diskotéky, večírky a jiné podobné akce + soukromé oslavy (svatby, narozeniny apod.) nad 80 osob velkém sále + dalších prostorách KD

2)   Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

 

 

Místnost

Kategorie akce

 

 

A

B

C

D

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

 

Sál s jevištěm

520

780

715

585

1300

Hod.sazba

Balkón

195

260

221

195

650

Hod.sazba

Bar s vybavením

195

845

260

195

1300

Hod.sazba

Malá banketka

195

195

195

195

650

Hod.sazba

Velká banketka

260

260

260

260

910

Hod.sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1365

2340

1651

1625

4810

Hod.sazba

Šatna (bez obsluhy)

200

200

200

200

200

 

Pevná sazba

Příprava prostor

200

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

samostatná  sazba

Pevná sazba

Příprava banketky

200

200

200

200

samostatná  sazba

Pevná sazba

Úklid prostor

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

samostatná  sazba

Pevná sazba

Úklid extrémně znečištěných prostor (exkrementy, zvratky)

3000

3000

3000

3000

3000

Pevná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

samostatná  sazba

Pevná sazba

 

U pronájmu dle kategorie „D“ jsou k výši nájmu automaticky účtovány tyto poplatky:

 • požární hlídka                      120,- Kč/hod. (dle počtu účastníků 1-3 osoby)
 • příprava prostor                   280,- Kč/hod. přípravy

       (hodiny účtovány dle náročnosti přípravy)

 • úklid prostor                         2.000,- Kč (pevná sazba)
 • zvukař                                     280,- Kč/hod.
 • přítomnost správce KD      280,- Kč/hod.

 U akcí kategorie „D“ je hrazena záloha ve výši 50 % stanovené ceny nájemného  včetně částky za úklid prostor předem,  na základě vystavené faktury. Záloha  musí být uhrazena nejpozději 5 dnů před samotnou akcí.

Po ukončení akce je provedeno vyúčtování dle skutečnosti.

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH  jsou stanoveny takto:

 • ubrus:                                                                     32,- Kč/1 ks
 • sukně rautová                                                      38,- Kč/1 ks  
 • reflektory                                                             150,- Kč/hod.
 • obsluha reflektorů                                            280,- Kč/hod.
 • zvuková aparatura                                             350,- Kč/hod.
 • obsluha aparatury                                            280,- Kč/hod.
 • dataprojektor + plátno:                                   250,- Kč/hod.

K sazbám dle čl. II  bude připočtena DPH ve výši dle aktuálního znění právních předpisů.

V případě, že nájemce užije služby ve větším rozsahu, než bylo patrno z objednávky, bude dopočteno nájemné v rámci vyúčtování nájmu.

Na základě žádosti nájemce lze ve výjimečných případech dohodnout cenu individuálně -  podléhá rozhodnutí rady města Petřvaldu.

III. Prominutí z nájemného

 1. Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.
 2. Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).
 3. Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.
 4. Bezplatný pronájem banketek pro schůze je poskytován petřvaldským spolkům 6x ročně. 

IV. Formuláře

Rezervace kulturního domu
Závazná objednávka (40.83 kB) pronájmu Kulturního domu
Protokol o předání předmětu nájmu
Vyúčtování nájemného za akci

V případě zájmu o pronájem, kontaktujte, prosím, správce kulturního domu na níže uvedeném kontaktu.

V. Kontakt na správce kulturního domu

VI. Závěrečné ustanovení

Aktualizace Zásad pronájmu kulturního domu Petřvald byla schválena na 6. schůzi Rady města Petřvald konanou dne 18.1.2023 pod usnesením č. 6/127.