Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Informace o bytovém hospodářství města

Znak města Petřvald

Informace o změnách při přidělování bytů v bytových domech a domech s pečovatelskou službou a pronájmech garáží ve vlastnictví města Petřvald

Dne 9.8.2022 rada města schválila Zásady pro licitaci bytů a uzavírání smluv o nájmu bytů v bytových domech a Zásady pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou, které nabývají účinnosti od 1.1.2023. S těmito dokumenty se mohou občané seznámit na oficiálních webových stránkách města v sekci „Pro občany/Bytové hospodářství“. Tímto se ruší pořadníky na přidělení bytů a garáží.
O volných bytech, termínech a podmínkách licitace budou občané informováni na oficiálních stránkách města, v Petřvaldských novinách, mobilním rozhlasem a na vývěsních tabulích.
Volné garáže se budou pronajímat formou vyvěšení záměru na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Pořadník na byty v domech s pečovatelskou službou zůstává v platnosti. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si mohou občané stáhnout v sekci „Formuláře ke stažení/Byty“ nebo ji obdrží na správním odboru Městského úřadu v Petřvaldě v kanceláři č. 104, kde ji mohou také s příslušnou pracovnicí vyplnit.
 

Datum vložení: 11. 12. 2022 15:25
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2022 15:34
Autor: Dana Szotkowská