Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Místní poplatky na rok 2024

Logo

V roce 2024 zůstávají sazby poplatků ve stejné výši jako v roce 2023

ístní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za odpad“) je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 1/2023.

Sazba poplatku za odpad je: 840,- Kč/osobu/rok
Místní poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 2/2023.

Základní sazby poplatku ze psů jsou:
250,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v rodinném domě)
150,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v rodinném domě)
600,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v bytovém domě)
200,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v bytovém domě)

(sazby za druhého a každého dalšího psa jsou navýšeny o 50% základní sazby)

Opět nebudou před splatností zasílány upozorňující složenky.

Oba poplatky jsou splatné do 30. 6. 2024.

Číslo účtu pro platby obou poplatků je: 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku.

V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925.
V případě, že neuvedete variabilní symboly, může se stát, že platba nebude spárována správně nebo Vám bude vrácena zpět na účet. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně lze platit i platební kartou.
Platby prostřednictvím SIPO se nemění, počet splátek a data splatností zůstávají nastaveny stejně jako v předešlých letech.
Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 310 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz.

Datum vložení: 12. 12. 2023 20:21
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2023 20:35
Autor: Radana Gojová