Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Průjezdní prostor komunikací

Logo

Větve stromů a okrasné kameny znemožňují provádění zimní údržby komunikací

V rámci průběžných kontrol místních komunikací bylo zjištěno, že v mnoha případech zasahují větve stromů a keřů, které se nacházejí na sousedních soukromých pozemcích, do profilu místních komunikací a chodníků. Protože přesahující větve způsobují problémy jak projíždějícím vozidlům (hlavně zimní údržbě a svozu odpadů), tak i chodcům či cyklistům, nehledě na to, že tato skutečnost je v rozporu s §35 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, vyzýváme majitele pozemků, aby provedli kontrolu stavu zeleně na svých pozemcích, případně odstranili takovéto dřeviny nebo jejich části z profilu komunikace.
Dále žádáme majitele nemovitostí, kteří umístili kameny a podobné překážky do nezpevněných ploch přilehlých k místním komunikacím, o jejich odstranění.  Tyto překážky působí značné problémy při provádění zimní údržby a často ohrožují i bezpečnost silničního provozu hlavně v úzkých místech a zatáčkách. 
Jen pro informaci uvádíme, že průjezdní prostor místních komunikací obslužných a veřejně přístupných účelových komunikací je stanoven ČSN 73 6201, do výšky 4,2 m a min. 0,5 m od krajnice vozovky. 
Závěrem upozorňujeme, že do doby odstranění dřevin zasahujících do profilu místních komunikací a kamenů z nezpevněných pozemků přilehlých ke komunikacím, je zodpovědný vlastník dřevin, kamenů a jiných překážek, za veškeré škody a nehody způsobené touto závadou účastníkům silničního provozu. 


Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
 

Datum vložení: 27. 11. 2022 9:00
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2022 11:09
Autor: Gabriela Kochová