Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí. Termín prodloužen do 19.11.2021. 

Zákaz používání zábavní pyrotechniky

-

Zákaz používání zábavní pyrotechniky

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Petřvaldu č. 2/2019 je na území města Petřvaldu zakázáno používání zábavní pyrotechniky. Tento zákaz neplatí dne 31.12.  kalendářního roku v době od 17:00 hod. do 24:00 hod. a dne 1.1. kalendářního roku v době od 0:00 hod. do 01:00 hod.
Porušení této vyhlášky se postihuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Za přestupek lze fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do výše 100.000 Kč.

Věřím, že dodržováním této obecně závazné vyhlášky všichni přispějeme k pokojnému soužití občanů našeho města.

Ing. Jiří Lukša, starosta

 

Datum vložení: 2. 7. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2020 0:00
Autor: Ing. Radomír Štěrba