Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

„Společně tvoříme budoucnost” - další realizovaný přeshraniční projekt (2018)

logo eu

Projekt 2018

Město Jasienice ve spolupráci s městem Petřvald zrealizovalo další přeshraniční projekt financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu státu v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

V centru města Jasienice, u objektu Úřadu města Jasienice (v bezprostředním sousedství silničního uzlu spojujícícho okresní silnice s přeshraniční rychlostní komunikaci S52) se nachází donedávna nevyužitý terén, na kterém se město Jasienoca rozhodlo vybudovat místo věnované přeshraniční spolupráci, partnerství měst Jasienice, Petřvaldu, Orlové a Oravské Jasienice a Euroregionu Těšínské Slezsko.

Na tomto místě ještě nedávno rostly náletové dřeviny, které byly odstraněny a terén byl upraven.

Byly odstraněny staré chodníky, obnovily se lavičky, umístila se fontána a osvětlení. Díky realizaci tohoto projektu vzniklo v centru města Jasienice aktraktivní místo pro odpočinek občanů města, chodců, cyklistů i turistů.

Slavnostního otevření nového parku se zúčastnili i zástupci města Petřvaldu.

logo eu

Datum vložení: 1. 6. 2018 12:35
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:40
Autor: Karin Canibalová