Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Zapojení města Petřvald do projektu Svazu měst a obcí "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Zapojení města Petřvald do projektu Svazu měst a obcí "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Zapojení města Petřvald do projektu Svazu měst a obcí

V loňském roce byl v ČR spuštěn Projekt meziobecní spolupráce (přesný název: „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“), jehož nositelem je Svaz měst a obcí. V Moravskoslezském kraji se z 22 obcí s rozšířenou působností zapojilo do tohoto projektu plných dvacet. Město Petřvald se projektu taktéž účastní v rámci meziobecní spolupráce správního obvodu ORP Orlová.
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR zejména v oblastech samostatné působností obcí, zkvalitnit veřejné služby a získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj.
Projekt je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.
Dle metodické podpory ze strany Svazu měst a obcí ČR s podporou motivujících starostů p. Skálové, dr. Kuči a p. ing. Szyroké a za spolupráce zaměstnanců jednotlivých městských odborů zpracovává realizační tým projektu strategické dokumenty za území ORP Orlová v oblasti školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. V současné době se připravuje 1. oficiální setkání starostů, na kterém se představitelé obcí dohodnou na společném volitelném tématu meziobecní spolupráce a budou seznámeni s dosavadním průběhem realizace projektu.
V rámci projektu se realizační tým zabývá rovněž rozvojem aglomerace se zaměřením na dopravu.
Projekt končí v červnu 2015. Ucelený strategický dokument zahrnující celé území ORP Orlová pomůže rozvoji jednotlivých obcí a k využití finančních prostředků z fondů EU.

(Realizační tým ORP Orlová tvoří: J. Pilariková, L. Sztwiertniová, P. Ožanová)

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci územní správních obvodů obcí s rozšířenou působností ( číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Datum vložení: 3. 3. 2014 12:17
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2021 12:21
Autor: Karin Canibalová