Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Změna četnosti svozu komunálního odpadu od rodinných domů

 

Od května do září 2022 svoz směsného komunálního odpadu u rodinných domů probíhal zkušebně 1x za 14 dní.

Od 3. května do 30. září  2022 svoz směsného komunálního odpadu u rodinných domů probíhal 1x za 14 dní. Důvodem pro rozhodnutí města snížit četnost vývozu z intervalu 1 x týdně na 1 x za 14 dní je předpoklad, že díky zodpovědnějšímu třídění, vznikne méně směsného komunálního odpadu (SKO) v nádobách. Tím druhým důvodem je výrazný nárůst cen za svoz a poplatek za uložení odpadu na skládku. Snížením četnosti svozů dojde ke snížení nákladů za svoz i skládkování.  Svoz u bytových domů zůstane zatím nezměněn.

Rada města ve svém Usnesení z 9. 8. 2022 (86. zasedání Rady města) vzala na vědomí statistiku svozu komunálního odpadu za zkušební měsíce a schválila frekvenci svozu jednou za dva týdny celoročně.

 

Jak co nejvíce snížit obsah vaší nádoby?

Od konce loňského roku je umožněno občanům třídit plasty a drobné kovy, papír a nápojové kartony přímo v domácnostech do bezplatně zapůjčených nádob s kapacitou 240 l. Ty jsou od domů sváženy 1 x za 28 dní.

Dále můžeme třídit:

  • kovy - sběrny kovů nebo sběrný dvůr
  • sklo -  1100 l kontejnery,
  • stavební odpad - sběrný dvůr,
  • pneumatiky - vrátit prodejcům, kteří mají povinnost je odebrat,
  • baterie a elektrozařízení - sběrný dvůr,
  • textil - kontejnery,
  • rostlinný odpad z domácností a zahrad - pytle a kontejnery,
  • použitý jedlý tuk a olej - nádoby ve městě.

Rozmístění jednotlivých typů nádob najdete na webových stránkách v sekci Občanserver.

 

Informace občanům v souvislosti se změnou četnosti svozů odpadu

Sazba poplatku 840,- Kč/osobu/rok je stanovena Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č.2/2021, kterou vydalo Zastupitelstvo města Petřvald na svém 22. zasedání dne 1.9.2021. K navýšení ceny dochází především z důvodu nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnost 1.1.2021. Tento nový zákon o odpadech navýšil sazbu poplatku za ukládání odpadů na skládku z dosavadních 500,- Kč/t na částku 900 Kč/t pro rok 2022. V dalších letech se tato částka dle zákona bude postupně navyšovat, a to tak razantně, že v roce 2029 to bude již 1850,- Kč/t. Dalším důvodem pro navýšení ceny poplatku je růst cen energií, pohonných hmot a růst mezd. V roce 2021 naše město vyprodukovalo 3600 t komunálního odpadu.

Za účelem snížení nákladů na odpadové hospodářství se město rozhodlo v letošním roce snížit četnost svozu komunálního odpadu (1 x za 14 dní). Prozatím na zkoušku, a to v období květen - září. Za toto období bude provedena analýza ekonomického přínosu a následně provedena opatření, o kterých budete včas informováni. Jsme přesvědčeni, že snížení četnosti svozu komunálního odpadu povede domácnosti k důkladnějšímu třídění. Cílem tohoto opatření je snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a tím předejít razantnímu zvyšování poplatku v následujícím období.   

Domácnosti s malými dětmi či osobami se zdravotní indispozicí, u nichž je nyní předpoklad větší produkce směsného komunálního odpadu ( pleny,…) a nesplňují podmínku pro přidělení druhé nádoby (min. 5 osob v jedné domácnosti), si mohou požádat s odůvodněním o přidělení další nádoby. Jednotlivé žádosti budou individuálně posouzeny.

Ing. Jiří Lukša, starosta, 25.4.2022

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:523
TÝDEN:2828
CELKEM:2515526