Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
 • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

Rada města Petřvald

Lukša Jiří Ing., KSČM, starosta

Lukša Jiří Ing.
KSČM
starosta

Dvořáček Petr Ing., ČSSD, místostarosta

Dvořáček Petr Ing.
ČSSD
místostarosta

Holeček Václav Ing., ODS/ BEZPP, člen  rady

Holeček Václav Ing.
ODS/BEZPP
člen rady

Miksa Martin Bc., KSČM BEZPP, člen rady

Miksa Martin Bc.
KSČM/BEZPP
člen rady

Němcová Šárka Mgr., ČSSD, členka rady

Němcová Šárka Mgr.
ČSSD
členka rady

 • Rada města byla zvolena na ustavujícím jednání zastupitelstva dne 25.10.2018

Termíny schůzí rady v roce 2022

Jednání rady se budou konat v termínech: 

4.1., 18.1., 1.2., 22.2., 1.3., 15.3., 29.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 7.6., 21.6., 19.7., 9.8., 13.9., 27.9., 11.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

Komise Rady města

Složení komisí Rady města Petřvaldu

Rada města po projednání na 1. schůzi Rady města Petřvaldu dne 19.11.2018 zřizuje

Komise dopravy

 • Předseda:  Jaromír Dronský
 • Členové: Jiří Matušínský, Karel Pyrchala, Roman Poledník, Petr Přeček, Radek Barwik, Petr Pěršala, Jiří Fojta

Komise školství, tělovýchovy a kultury

 • Předseda: Pavel Gorovič
 • Členové: Pavel Sekera, Martin Graf, Ivana Powiesniková, Libor Kulínský, Břetislav Hečko, Mgr. Eva Bartošová, Martin
  Frank, Ing. Zdeňka Kozlovská, Bc. Andra Doffková, Mgr. Ivana Pálová

Komise bytová a soc. zabezpečení

 • Předseda: Marie Pavlitová
 • Členové: Petra Sodomková, Petr Gajdošík, Kamila Kantorová, Bc. Ivana Rajdusová,  Dana Szotkowská

Komise pro občanské záležitosti

 • Předseda: Mgr. Šárka Němcová
 • Členové: Miroslava Kršáková, Petr Přeček

Redakční rada Petřvaldských novin

 • Předseda: Radmila Kulínská
 • Členové: Mgr. Šárka Němcová, Mgr. Milada Římánková, Valérie Pěršalová, Miroslava Kršáková